تبلیغ 1 اتیه

طرح همگام آتیه نگر

 

 
 

 طرح همگام آتیه نگر ارائه دهنده دو هدف اصلی:

1. جستجویار مالی و شغلی 

2. دانشنامه مدیران کسب و کار می باشد.

جستجویار مالی و شغلی شامل یک پایگاه اطلاعاتی جامع از پرسش و پاسخ های کاربردی و مطرح شده تاکنون در ارتباط با موضوع موفقیت در حرفه حسابداری (از علم تا عمل) می باشد. دانشنامه سواد مالی، پرسش و پاسخ هایی را در گروه بندی های مشخص، در ارتباط با موفقیت در حرفه حسابداری و مالی، دانش سازمانی و بازرگانی، حسابداری، امور مالی و سایر علوم ارائه می دهد.

 
 

شرح خدمات طرح:

 کلید موفقیت در حسابداری و امور مالی داشتن پایه دانش محکمی است که از طریق آموزش برنامه ریزی شده مناسب به دست می آید. تسلط کامل بر دانش حسابداری، مالیاتی و قوانین و مقررات، تسلط بر استقرار نرم افزارهای مالی و سیستم های اطلاعاتی، لازمه موفقیت برای هر حسابدار حرفه ای می باشد. همچنین ماهیت فنی سیستم های کامپیوتری حسابداری امروز نیز تا حدی نیازمند درک علوم کامپیوتری و فنآوری اطلاعات می باشد. در دانشنامه ارائه شده ویژه "کسب وکار"، در این موارد و همچنین در ارتباط با مهارت های حرفه ای و آموزش عمومی لازمه ی حسابدار حرفه ای، پرسش و پاسخ های جامعی ارائه شده است. در ادامه تصاویری از جزئیات این دانشنامه ارائه شده است.

دانشنامه مدیران کسب و کار

جستجویار مالی و شغلی

روش های دسترسی به خدمات طرح همگام آتیه نگر


دسترسی به خدمات از طریق خرید طرح همگام آتیه نگر:

 در طرح همگام آتیه نگر با پرداخت مبلغ 30.000 تومان به مدت زمانی یک ماه علاوه بر دسترسی به جستجویار مالی و شغلی و دسترسی به لیست دانشنامه های حرفه حسابداری، امکان طرح 5 سوال نیز فراهم می باشد.

خرید طرح همگام

دسترسی به خدمات از طریق خرید طرح همگام پلاس آتیه نگر:

 در طرح همگام پلاس آتیه نگر با پرداخت مبلغ 210.000 تومان به مدت زمانی یک سال علاوه بر دسترسی به جستجویار مالی و شغلی و دسترسی به لیست دانشنامه های حرفه حسابداری، امکان طرح 50 سوال نیز فراهم می باشد.

خرید طرح همگام پلاس

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی