دوره مبارزه با پولشوئی

۵۳ اصل در مدیریت انسانها

نویسنده: استیفن رابینز

مدیریت رفتار سازمانی

نویسنده: استیون رابینز

21 قانون انکارناپذیر رهبری

نویسنده: جان سی. مکسول

رهبری تحول

نویسنده: جان پی.کاتر

انتخاب‌های هوشمندانه

نویسنده: جان اس هاموند، رالف ال. کینی و هوارد رایفا

استراتژی اقیانوس آبی

نویسنده: دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا

جایگاه سازی (نبردی در ذهن)

نویسنده: ال ریس و جک تراوت

کتاب قدرت هوش هیجانی

نویسنده: دانیل گلمن

« 1 2 3 4 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی