تبلیغ 1 اتیه

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

۵۳ اصل در مدیریت انسانها

نویسنده: استیفن رابینز

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی

نویسنده: استیون رابینز

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

استراتژی رقابتی (تکنیکهای تحلیل صنعت و رقبا)

نویسنده: مایکل پورتر

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

21 قانون انکارناپذیر رهبری

نویسنده: جان سی. مکسول

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

رهبری تحول

نویسنده: جان پی.کاتر

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

انتخاب‌های هوشمندانه

نویسنده: جان اس هاموند، رالف ال. کینی و هوارد رایفا

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

استراتژی اقیانوس آبی

نویسنده: دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

بازی‌های استراتژیک بازاریابی: پنج استراتژی بازاریابی مایکروسافت

نویسنده: جان زاگولا و ریچارد تانگ

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

جایگاه سازی (نبردی در ذهن)

نویسنده: ال ریس و جک تراوت

کتابخانه دانش و سواد مالی مدیریت

کتاب قدرت هوش هیجانی

نویسنده: دانیل گلمن

« 1 2 3 4 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی