تبلیغ 1 اتیه

ریسک و مدیریت سرمایه گذاری

ریسک و مدیریت سرمایه گذاری

امروزه اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری در اقتصاد کلان برای ایجاد توان بالقوه جهت رشد اقتصادی به اندازه کافی روشن است.

برنامه ریزی مالی مدیران

برنامه ریزی مالی مدیران

برنامه ریزی یک فرآیند پیاپی و کلیدی برای کامیابی مدیریت شماست. سوء مدیریت، علت اصلی ورشکستگی موسسه ها و سازمانهاست، مدیریت بد به صورت برنامه ریزی ضعیف خود را بروز می دهد.

اهمیت ریسک در رسیدن به موفقیت

اهمیت ریسک در رسیدن به موفقیت

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، بنگاه های اقتصادی، بسیار بیش از پیش در معرض تاثیر پذیری از پیامدهای تغییرات محیطی قرار دارند. بحران های اقتصاد جهانی، ورود محصولات جایگزین، فشردگی رقابت ها، محدودیت های تامین و بودجه، تغییر قوانین و مقررات داخلی و جهانی و ناپایداری منابع انسانی کارامد موجب می شود بسیاری از برنامه ریزی های بلند مدت راهبردی سازمان ها با چالش های جدی امکان پذیری دستیابی مواجه گردد و مفهوم عدم اطمینان و نیاز به فایق آمدن بر آن، نقش پررنگی را در واقعیت های مدیریتی امروز ایفا نماید.

موفقیت بدون ریسک

موفقیت بدون ریسک

برای طراحی و کنترل آینده به صورت موثر ابتدا باید گذشته را رها کنید. هرچه بیشتر روی گذشته تکیه کنید و ساکن بمانید گذشته بیشتر آینده شما را به کنترل خود در می آورد و آن را محدود می کند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

هر پروژه در طول عمر خود (از ابتدای شروع کار تا انتهای آن و رسیدن به اهداف تعیین‌شده) با فرصت‌ها و ریسک‌هایی روبه‌رو می‌شود. ریسک‌ها همان عوامل خطرسازی هستند که می‌توانند در اجرای پروژه اختلال ایجاد کنند و باعث شکست آن شوند. برای جلوگیری از این خطرات احتمالی، مدیریت ریسک امری کاملا ضروری است.

 

با انواع ریسک در بازار بورس

با انواع ریسک در بازار بورس

ساده‌ترین تعریفی که از ریسک می‌توان ارائه داد این است که: «یک سرمایه‌گذار احتمال دارد بخشی یا همه سرمایه خود را از دست بدهد». اگر انواع ریسک در بازار بورس را بشناسید و برای روبرو شدن با آن برنامه‌ریزی کنید، آسیبی به شما نخواهد رساند. 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی