تبلیغ 1 اتیه

رویکرد انجام پروژه به پنج فاز تقسیم می‌شود. در این گام به بیان خلاصه‌ای از این مراحل خواهیم پرداخت: آغاز پروژه، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت و کنترل و بستن پروژه. آخرین فاز پروژه، بستن پروژه است.

 

فازهای انجام پروژه کدامند ؟
 

فاز اول : آغازپروژه

فاز آغازین پروژه، بر چگونگی پیدایش دید نسبت به پروژه و تعیین اهداف تاکید دارد. در این فاز، برخی عناصر کلیدی مجزا گردهم ‌آمده، هسته‌ اولیه‌ تیم ‌پروژه را برای آغاز فاز دوم تشکیل‌ می‌دهند. مراحل عمده‌ این فاز عبارتند از :

 • تشخیص اینکه یک پروژه باید انجام‌شود .
 • تخمین اینکه پروژه چه‌چیز را باید ارائه‌دهد .
 • تعریف اهداف ‌کلی پروژه .
 • تعیین انتظارات کلی مشتریان ، مدیریت و سایر افراد مهم‌ درگیر .
 • تعیین محدوده‌ کلی پروژه .
 • انتخاب اعضای اولیه‌ تیم‌پروژه.

 

فاز دوم : برنامه‌ریزی

فاز برنامه‌ریزی‌پروژه شامل تعیین منابع ‌لازم برای انجام پروژه، برنامه‌ریزی، زمانبندی و تهیه‌ بودجه‌ پروژه است. از فعالیت‌های مهم این فاز تبدیل اهداف به فعالیت‌های ملموس و تشکیل گروه‌های کاری برای انجام این فعالیت‌هاست. مراحل عمده‌ این فاز عبارتند از :

 • پالایش محدوده‌ پروژه، به‌معنای برقراری تعادل بین سه ‌عامل نتیجه (کیفیت) ، زمان و منابع (هزینه) .
 • تهیه‌ فهرست فعالیت‌هایی که برای دست‌یابی به اهداف پروژه لازم‌الاجرا می‌باشند .
 • تعیین بهترین ‌شکل توالی فعالیت ها .
 • تهیه‌ یک برنامه و بودجه‌ کارا جهت تخصیص منابع به فعالیت ها .
 • گرفتن تاییدیه‌های لازم برای برنامه‌ پروژه.

 

فاز سوم: اجرا

فاز اجرای پروژه شامل فعالیت‌های هماهنگ‌سازی و راهبری تیم ‌پروژه به‌سوی انجام موثر فعالیت‌های پروژه، مطابق برنامه‌ به‌دست‌آمده در فاز پیشین است. در این بخش، بر روی انجام درست کار توسط منابع تاکید می‌گردد. برخی فعالیت‌های مهم این فاز عبارتند از:

 • رهبری تیم ‌پروژه .
 • برگزاری جلسات با اعضاء تیم .
 • ارتباط با افراد مهم درگیر .
 • حل‌ و فصل مناقشات و درگیری‌هایی که در طول اجرای پروژه پدید می‌آیند .
 • تامین منابع ‌موردنیاز (پول، نیروی‌انسانی، تجهیزات) برای اجرای درست برنامه‌ پروژه .

 

فاز چهارم: هدایت و کنترل

فاز کنترل، مرحله‌ایست که در آن بر چگونگی انجام پروژه نظارت ‌می‌شود. در واقع این فاز و فاز قبل همزمانی‌هایی دارند و کل فازهای دوم تا چهارم تشکیل یک چرخه می‌دهند. در این مرحله به اندازه‌گیری میزان دست‌یابی به اهداف تعیین‌شده پرداخته، فرمان هایی برای منطبق‌کردن مجدد اجرا بر برنامه و حذف مغایرت‌هایی که بر نتایج پروژه و زمان تحویل یا کیفیت آنها اثر دارد،‌ صادر می‌شوند. تاکید این فاز بر روی چگونگی برخورد موثر مدیر با تاخیرات ناخواسته،‌ تخطی از سقف بودجه یا تغییر محدوده‌ پروژه است. در این فاز است که مدیر باید بهترین گزینه را برای حل مشکلات پروژه انتخاب ‌کند. مراحل این فاز عبارتند از :

 • نظارت بر اجرا و گزارش اختلاف‌ها با برنامه .
 •  اتخاذ تصمیمات اصلاحی برای منطبق ‌کردن اجرا با برنامه .
 • دریافت ، ارزش‌گذاری و تصمیم درباره‌ تغییرات ‌پروژه که ازسوی افراد مهم ‌درگیر یا اعضای تیم‌ پروژه پیشنهاد می‌شوند .
 •  برنامه‌ریزی مجدد پروژه در صورت نیاز .
 •  تطبیق سطوح منابع در صورت‌ نیاز .
 •  اصلاح محدوده‌ پروژه .
 • بازگشت به برنامه برای تطبیق نتایج و اهداف و گرفتن تاییدیه‌های لازم .

 

فاز پنجم: بستن پروژه

آخرین فاز پروژه، بستن پروژه است؛ زمانی که بازتاب همه‌ فعالیت‌ها و تلاش‌های انجام‌شده را می‌توان ‌دید. بی‌شک مهم‌ترین فاز پروژه، بستن آن است و هنر مدیر در اتمام موفقیت‌آمیز پروژه است. اغلب پایان پروژه با تمام‌ شدن بودجه و مناقشات پیمانکار و کارفرما همراه ‌است. گرفتن تاییدیه‌ قبول نتایج پایانی پروژه، مهمترین فعالیت این فاز است؛ مراحل فاز بستن پروژه :

 • کسب و مستند کردن نتایج و دانش .
 • بازبینی روند اجرای پروژه و نتایج با تیم‌ پروژه و افراد مهم ‌درگیر .
 • توقف‌ عملیات اجرایی و انحلال تیم‌ پروژه .
 • بازبینی تجربیات پروژه .
 • نوشتن گزارش نهایی پروژه .

لازم به ذکر است فازهای دو تا چهار یعنی‌ برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل در یک‌ چرخه قرار دارند؛ این به ‌دلیل ماهیت وابستگی درونی این فازها به‌ یکدیگر است. مثلا گاهی لازم ‌است تا برنامه‌ پروژه با توجه به تجربیات بدست‌آمده در حین اجرا، یا بواسطه‌ تغییرات پدیدآمده در طول پروژه، اصلاح‌ شود و نتایج اصلاح مجددا برای اجرا ارسال‌ گردد .

 

 

منبع:

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی