دریافت خبرنامه و ویژه نامه

رفتار مصرف کننده در خرید الکترونیکی

رفتار مصرف کننده در خرید الکترونیکی

مقصود از رفتار خرید مصرف کننده رفتار مصرف کنندگان نهایی یعنی افراد و خانواده هایی که کالاها وخدمات را برای مصرف شخصی خریداری می نمایند در هنگام خرید است.

خرید وسواسی

خرید وسواسی

خرید کردن فرایندی است که فقط مرحله عملی را شامل نمی شود، بلکه خرید مرحله نهایی این جریان است. رفتار خرید شما شامل مراحل تصمیم گیری برای خرید و سپس عمل به خرید و استفاده از محصول خریداری شده است. مراحل رفتار خرید عبارتند از: اول احساس نیاز به چیزی، دوم جست و جوی اطلاعات، سوم ارزیابی گزینه ها، مرحله چهارم تصمیم به خرید

مدیریت خرید و تدارکات

مدیریت خرید و تدارکات

خرید و تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیتهای سازمانها برای دستیابی به هدفهایشان است. در پروژه های پیمانکاری و طرح های سرمایه گذاری نیز خرید و تدارکات مواد اولیه، نیروی انسانی و ... بخش عمده‌ای از فعالیتهای تیم پروژه را به خود اختصاص می دهد.

 

مدیریت ریسک بازار با خرید

مدیریت ریسک بازار با خرید

با ایجاد بازارهای لحظه ای، شرک تها به منظور تأمین کالا برای یک مقطع زمانی مشخص و کاهش ریسک خرید، ابتدا قراردادی به صورت پیش خرید با تأمین کنندگان منعقد می سازند و سپس در موعد مقرر برای مواجهه با کمبود یا مازاد کالا، از بازار لحظ ه ای استفاده می کنند

هزینه های تمام شده خرید

هزینه های تمام شده خرید

هزینه های تمام شده خرید را می توان در چهار دسته تقسیم بندی کرد: هزینه خرید کالا، شامل مواردی از قبیل هزینه دستگاه، نصب و راه اندازی، آموزش، حمل و نقل و هزینه مالی است که یک بار رخ داده و ما به ازای آن دستگاه تحویل گرفته می شود. 

مفاهیم کلی مدیریت خرید

مفاهیم کلی مدیریت خرید

واقعیت این است که خرید راه مناسبی برای برطرف کردن اضطراب یا افکار آزاردهنده و آسیب رسان نیست و فرد باید مهارت هایی را بلد باشد که بتواند مشکل اصلی را برطرف کند.

خرید اینترنتی

خرید اینترنتی

خرید اینترنتی تجربه شیرین و لذتبخشی است، البته نه برای همه! شاید برخی از دوستان تابحال از اینترنت خرید نکرده اند و به همین دلیل این کار برایشان بسیار ترسناک به نظر برسد. 

کلیاتی درمورد مدیریت خرید

کلیاتی درمورد مدیریت خرید

از مهمترین کارهای یک سازمان، و نیز از وظایف بسیار دشوار مدیران آن، عبارت است از پولی که برای به دست آوردن جنس یا استفاده از خدمات می پردازد. 

مدیریت ریسک بازار لحظه ای با وجود تخفیف در خرید

مدیریت ریسک بازار لحظه ای با وجود تخفیف در خرید

با ایجاد بازارهای لحظه ای، شرکتها به منظور تأمین کالا برای یک مقطع زمانی مشخص و کاهش ریسک خرید، ابتدا قراردادی به صورت پیش خرید با تأمین کنندگان منعقد می سازند و سپس در موعد مقرر برای مواجهه با کمبود یا مازاد کالا، از بازار لحظ ه ای استفاده می کنند

تصمیم به خرید و انتخاب  فروشنده

تصمیم به خرید و انتخاب فروشنده

مروری گذرا بر فعالیت های سازمانهای مختلف نشان می  دهد اکثر این سازمانها، خرید با قیمت و شرایط مناسب بعنوان ابزار اصلی برای کسب کیفیت خدمات خود، تأکید ویژه دارند

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی