دریافت خبرنامه و ویژه نامه

همسو شوید (این صفحه در دست تکمیل است)

 

  

همراهان گرامی 

 با همسو شدن در تیم متفکران نوین مالی در موفقیت مالی و حسابداری خود و این تیم مجازی سهیم باشید. در صورتی که هنوز عضوی از این تیم نشده اید، خوشحال می شویم با عضویت در تیم به این مجموعه بزرگ بپیوندید. شما در این تیم مجازی میتوانید از کلیه امکانات این هدیه معنوی و همچنین از خدمات تکمیلی ذیل بهره مند شوید.

 

دوره های فروش :

ماهانه :

5,000 تومان

----------

سالانه :

50,000 تومان

----------

 
  رایگان رایگان با عضویت  عضویت ویژه

مقالات دانش و سواد مالی مدیریت (کلیک کنید)

  لحظه نگر منتخب مدیران (کلیک کنید)
  زنگ تفریح و تأمل مدیریت (کلیک کنید)
  کتابخانه مدیریتی (کلیک کنید)
  ابزارهای مدیریتی (کلیک کنید)
  جملات قابل تامل اتیه نگر (کلیک کنید)

مقالات تخصصی خبرنامه و ویژه نامه (کلیک کنید)

بسته ویژه دوره های آموزشی سواد مالی مدیران غیرمالی (کلیک کنید)

 

بسته ویژه دوره های آموزشی حسابداری ویژه مدیران غیرمالی (کلیک کنید)

  رایگان رایگان با عضویت  عضویت ویژه
مصاحبه های مدیریتی (کلیک کنید)

ارسال نظرات و پیشنهادات (کلیک کنید)

 

ارسال دعوت نامه به دوستان (کلیک کنید)

  دریافت خبرنامه و ویژه نامه (کلیک کنید)
  امتیاز دهی به مطالب وب سایت (کلیک کنید)
  ثبت نظرات و پیشنهادات به مطالب وب سایت (کلیک کنید)
  کارتابل کاربری "میزکار کاربر" (کلیک کنید)
  رایگان رایگان با عضویت  عضویت ویژه
دابرکتوری نرم افزارهای مالی و حسابداری (کلیک کنید)
  دایرکتوری موسسات مشاوره حسابداری و حسابرسی (کلیک کنید)
  دایرکتوری موسسات مشاوره سرمایه گذاری و کارگزاری ها (کلیک کنید)
  دایرکتوری موسسات مشاوره  حقوقی مالی (کلیک کنید)
  دایرکتوری موسسات مشاوره مدیریت و فناوری اصلاعات (کلیک کنید)
  دایرکتوری موسسات مالی  اعتباری و بانک ها  (کلیک کنید)
  دایرکتوری شرکت های بیمه  (کلیک کنید)

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی