تبلیغ 1 اتیه

بسته بندیهای صادراتی، فرصت یا تهدید

بسته بندیهای صادراتی، فرصت یا تهدید

طراحی مناسب بسته بندی برای مصرف کننده راحتی و برای تولید کننده ارزش تبلیغاتی و سود را بدنبال دارد. عوامل مختلفی به استفاده روزافزون از بسته بندی بعنوان ابزار بازاریابی کمک می نمایند از جمله سلف سرویس در فروشگاه های بزرگ، آسایش خرید (دسترسی و اعتمادپذیری) برای مصرف کننده، ایجاد تصویر ذهنی نسبت به شرکت و نام تجاری و فرصتی برای نوآوری.

آشنایی با مفاهیم صادرات

آشنایی با مفاهیم صادرات

تعریف صادرات: صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

 

نقش واردات در اقتصاد کشور

نقش واردات در اقتصاد کشور

تاثیر دو شاخص تجارت خارجی و تولید داخلی بر یکدیگر، می‌تواند تعیین‌کننده سیاست‌های تجاری در زمینه توسعه صادرات یا جایگزینی واردات در اقتصاد کشورها باشد. از این رو، بدون تردید جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و ورود کالاهایی که موجب تضعیف تولیدات داخلی می‌شود، یکی از سیاست‌های مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدیریت صادرات و واردات

مدیریت صادرات و واردات

مدیریت واردات چیست؟ تعریف عام مدیریت واردات‌ این است که فرآیند واردات کالا از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی نظارت و کنترل که همه ‌این موارد از اصول مدیریت هستند، تبعیت کند. رهبری در بیانات اخیر خود تاکید کرده‌اند که واردات باید مدیریت شود.

ابزار و اقدامات مورد توجه در مدیریت واردات

ابزار و اقدامات مورد توجه در مدیریت واردات

به منظور جهت دادن به واردات کشور میتوان تسهیلات بانکی را به سمت مورد نظر سوق داد و در این جریان منافع ملی و درآمدزایی را هدف قرار داد. 

اهداف مدیریت واردات

اهداف مدیریت واردات

با توجه به پیامدهای منفی روند کنونی واردات بر میزان تولید و اشتغال کشور، قطعاً حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن حفظ و گسترش فرصت های شغلی در صدر فهرست اهداف مدیریت واردات، قرار دارد. 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی