دریافت خبرنامه و ویژه نامه

بسته بندیهای صادراتی، فرصت یا تهدید

بسته بندیهای صادراتی، فرصت یا تهدید

طراحی مناسب بسته بندی برای مصرف کننده راحتی و برای تولید کننده ارزش تبلیغاتی و سود را بدنبال دارد. عوامل مختلفی به استفاده روزافزون از بسته بندی بعنوان ابزار بازاریابی کمک می نمایند از جمله سلف سرویس در فروشگاه های بزرگ، آسایش خرید (دسترسی و اعتمادپذیری) برای مصرف کننده، ایجاد تصویر ذهنی نسبت به شرکت و نام تجاری و فرصتی برای نوآوری.

آشنایی با مفاهیم صادرات

آشنایی با مفاهیم صادرات

تعریف صادرات: صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

 

نقش واردات در اقتصاد کشور

نقش واردات در اقتصاد کشور

تاثیر دو شاخص تجارت خارجی و تولید داخلی بر یکدیگر، می‌تواند تعیین‌کننده سیاست‌های تجاری در زمینه توسعه صادرات یا جایگزینی واردات در اقتصاد کشورها باشد. از این رو، بدون تردید جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و ورود کالاهایی که موجب تضعیف تولیدات داخلی می‌شود، یکی از سیاست‌های مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدیریت صادرات و واردات

مدیریت صادرات و واردات

مدیریت واردات چیست؟ تعریف عام مدیریت واردات‌ این است که فرآیند واردات کالا از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی نظارت و کنترل که همه ‌این موارد از اصول مدیریت هستند، تبعیت کند. رهبری در بیانات اخیر خود تاکید کرده‌اند که واردات باید مدیریت شود.

ابزار و اقدامات مورد توجه در مدیریت واردات

ابزار و اقدامات مورد توجه در مدیریت واردات

به منظور جهت دادن به واردات کشور میتوان تسهیلات بانکی را به سمت مورد نظر سوق داد و در این جریان منافع ملی و درآمدزایی را هدف قرار داد. 

تحقق اهداف مدیریت واردات

تحقق اهداف مدیریت واردات

بی شک برای تعدیل روند واردات کشور و همچنین هدفمندکردن و سمت دادن واردات در جهت تأمین نیازهای اساسی و ضروری و بکار انداختن چرخه تولید کشور و نیز حرکت به سمت تولیدات معطوف به صادرات می بایست واردات کشور به خوبی تنظیم و مدیریت شود

استراتژی جایگزینی واردات

استراتژی جایگزینی واردات

راهبرد جایگزینی واردات که توسط این اقتصاد دانان ترویج شد در چارچوب استراتژی های توسعه درون نگر قرار می گیرد

الزامات مدیریت واردات درکشور

الزامات مدیریت واردات درکشور

امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می گیرد

اهداف مدیریت واردات

اهداف مدیریت واردات

با توجه به پیامدهای منفی روند کنونی واردات بر میزان تولید و اشتغال کشور، قطعاً حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن حفظ و گسترش فرصت های شغلی در صدر فهرست اهداف مدیریت واردات، قرار دارد. 

مزایا و معایب استفاده از شرکت مدیریت صادرات

مزایا و معایب استفاده از شرکت مدیریت صادرات

شرکت مدیریت صادرات زمان کافی برای اختصاص به امور صادراتی را دارد

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی