تبلیغ 1 اتیه

هزینه استرس

هزینه استرس

استرس در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و از آن جایی که شرایط کار دایما درحال تغییر است، این بحث همواره با درجات مشخصی در رابطه با مسایل مرتبط با کار در سازمان ها وجود دارد و در چند دهه اخیر آهنگ حرکت زندگی شتاب بیشتری گرفته و تحولات در دنیای کار به صورت جدی تری خود نمایی نموده است.

سیستم  تولید به هنگام

سیستم تولید به هنگام

این واقعیت که سیستم های تولید به هنگام محصولات استاندارد شده تولید می کنند، خود منجر به وجود آمدن روش های کاری استاندارد شده می شود و باعث تربیت کارکنانی می شود که با وظایف خود آشنا هستند و وسایل و تجهیزان استاندارد شده را در کارها به کار می برند.

تولید به هنگام

تولید به هنگام

تولید به هنگام ( Just-in Time ) تفکر در سیستم تولیدی است که به دنبال حذف سرچشمه های اتلاف است. با از میان بردن سرچشمه های اتلاف در سیستم، JIT به دنبال کاهش زمان و هزینه های تولید است و پیدایش آن مربوط به زمان جنگ جهانی دوم و رقابت ژاپن با آمریکا بر سر سیستم های تولیدی بوده است و نخستین بار در کارخانه اتومبیل سازی تویوتا مطرح شد.

راهکارهایی برای مدیریت هزینه

راهکارهایی برای مدیریت هزینه

اکثر کسب و کارهای کوچک در رهگیری محل های هزینه کرد سازمان خود مشکل دارند و هنگامی که میزان درآمدها و مخارج خود را محاسبه می کنند متوجه می شوند میزان هزینه ها از آنچه انتظار می رفت بیشتر است.

 

ادبیات و چارچوب نظری ABC

ادبیات و چارچوب نظری ABC

به کلیه متدها و روشهایی که جهت شناسایی، کشف و تعیین هزینه های تشکیل دهنده خدمات یا محصولات می گردد را هزینه یابی گویند.

مباحث کلیدی ABC

مباحث کلیدی ABC

محرکهای هزینه: محرکهای هزینه مشخصه یک رویداد یا فعالیت است که منجر به وقوع هزینه می شود 

طبقه بندی هزینه ها در روش ABC

طبقه بندی هزینه ها در روش ABC

طرفداران ABC ادعا می کنند که کلیه فعالیت هایی که در یک سازمان صورت می گیرد نهایتاً در راستای حمایت از تولید و توزیع محصولات یا خدمات می باشد.

محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم های سنتی

محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم های سنتی

پیشرفت تکنولوژی تولید و استفاده از تفکر مدیریت موجودی، نظیر jit ، و چند عامل دیگر ساختار هزینه های محصول را به شدت تغییر داده است و باعث افزایش هزینه های سربار و در عوض کاهش شدید هزینه های کار مستقیم و هزینه مواد اولیه شده است. 

کلیاتی در مورد مدیریت هزینه

کلیاتی در مورد مدیریت هزینه

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی