تبلیغ 1 اتیه

بررسی ویژگیهای یک طرح کسب و کار خوب

بررسی ویژگیهای یک طرح کسب و کار خوب

طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزییات کسب و کار پیشنهادی را مشخص می کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.

 

کارافریی اجتماعی

کارافریی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی، جنبشی است با رشد سریع اما گسسته و پراکنده. با نگاهی به داده‌های نظرسنجی فراگیر کارآفرینی اجتماعی (که  پراکندگی جغرافیایی و ساختار سازمان‌های اجتماعی در آمریکا را مشخص می‌کند) می‌بینیم که تنها یک پنجم سازمان‌های اجتماعی بودجه‌ای بیش از دو میلیون دلار دارند، تنها هشت درصد آن‌ها بیش از یک‌صد کارمند دارند و تنها شصت درصد آن‌ها در هشت سال گذشته پایه گذاری شده‌اند که در واقع مصادف با زمانی است که شرایط برای گسترش آن در جامعه مناسب بود.

 

کارآفرینی کسب و کار

کارآفرینی کسب و کار

در روز چند ایده‌ی کسب و کاری به ذهن‌تان خطور می‌کند؟ کارآفرینان معمولا وقتی از خواب بیدار می‌شوند چند ایده‌ی جدید دارند. آن‌ها در طول روز به ایده‌های‌شان علاقه‌مند می‌شوند. در نهایت شب که به رختخواب باز می‌گردند نقشه می‌کشند تا از فردا ایده‌شان را اجرایی کنند و … شکست بخورند.

شروع کسب و کار

شروع کسب و کار

هر کسب و کارى نیازمند انواع مختلف امور مالى است یک تجارت موفق از سرمایه کافى نشات مى‌گیرد. در اینجا چالش هاى زیادى وجود دارد، اما منابع زیادى نیز براى کمک شما در دسترس است.

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار سندى مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادى را مشخص می کند این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونى ، نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینى شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابى کند. 

سازمان و مدیریت کسب و کار

سازمان و مدیریت کسب و کار

سازمان وسیله ی ارتباط و ترکیب منابع مادی و انسانی برای تولید و توزیع کالاها و خدمات در جامعه است. سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد براساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هریک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند.

ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

کارآفرینان منابع را از جایی که بهره وری پایین دارد به جایی که بهره وری بالایی دارد منتقل میکنند و این یکی از عوامل موفقیت آنها به شمار میرود زیرا تخصیص مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و نیروی انسانی سبب رشد و نمو سازمان می شود اما این امکانپذیر نیست مگر اینکه کارآفرین بتواند مهارتها، تواناییها و خصوصیات فردی و جمعی را در راستای اهداف سازمان بکار گیرد و هدایت گری دیگران را عهده دار می شود و اینها همه از وظایف و فعالیت مدیریت کسب و کار 
میباشد. 

کلیاتی در مورد  کسب و کار

کلیاتی در مورد کسب و کار

موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحیح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن می شود. بین دو مفهوم «کارآفرینی» و «مدیریت کسب و کار» تفاوت چندان و یا مشخص نمی توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی