تبلیغ 1 اتیه

 

دوره های آموزشی سواد مالی ویژه مدیران غیرمالی

ویژه کارکنان دولت؛ذیحساب

ویژه کارکنان دولت؛کارکنان امور مالی

دوره های آموزشی حسابداری ویژه مدیران غیرمالی


 

 

  دوره های آموزشی سواد مالی ویژه مدیران غیرمالی

 
 

مدیران باید با دانش و اطلاعات مدیریت مالی به صورت مبتدی و کاربردی آشنا باشند تا بتوانند عوامل حیاتی و مهم شرکت را مدیریت کنترل اجرا کنند. مباحث مربوط به آشنایی با اصول سرمایه گذاری در بازارهای مختلف، آشنایی با اصول تامین مالی و به طور کلی آشنایی با ساختار مالی شرکت و… از جمله مهارت های مورد نیاز یک مدیر است. در این راستا دوره های آموزشی مجازی ویژه علاقه مندان به این حیطه گردآوری و تدوین گردیده که در ادامه به شماره از آن دسترسی خواهید داشت:

 

 

راهنمای پیش ثبت نام دوره مجازی

راهنمای پیش ثبت نام دوره مجازی

عضویت در پورتال


با عضویت در پورتال تخصصی حَسمان, به شماری از خدمات رایگان تیم دسترسی خواهید داشت. پس از عضویت، امکان مشاهده میزکار شخصی وجود دارد. آموزش و پژوهش، مشاوره و پشتیبانی، مشارکت در تیم و امکان دسترسی در طرح های ارائه شده تیم به صورت مستقیم، از طریق "میزکار کاربر" در دسترس می باشد. جهت عضویت کلیک کنید.

 

 

 

دوره های آموزشی با موضوعیت « دوره های آموزشی سواد مالی ویژه مدیران غیرمالی » بدین عنوان می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام حَسمان


خدمات حَسمان:

 

مشاور و آموزش حَسمان:

 

طرح های حَسمان:

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی