تبلیغ 1 اتیه

فازهای انجام پروژه کدامند ؟

فازهای انجام پروژه کدامند ؟

رویکرد انجام پروژه به پنج فاز تقسیم می‌شود. در این گام به بیان خلاصه‌ای از این مراحل خواهیم پرداخت: آغاز پروژه، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت و کنترل و بستن پروژه. آخرین فاز پروژه، بستن پروژه است.

روش دلفی

روش دلفی

دلفی نام محل تشکیل جلسات نمایندگان یونان باستان بوده ‌است؛ جایی که مشکلات آتن به رای دانشمندان آن زمان گذاشته ‌می‌شد. روش ‌دلفی، همان اجماع صاحب‌نظران روی مساله‌ای خاص است. از این روش برای دستیابی به بهترین گزینه، هنگامیکه نظر افراد درگیر مهم است یا هرگاه که پیچیدگی‌های مساله به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از روش‌های معمول مساله را حل‌کرد، استفاده ‌می‌شود.

با ساختار شکست کار (WBS) آشنا شویم

با ساختار شکست کار (WBS) آشنا شویم

آیا تاکنون برای انجام کارهای شخصی روز آینده خود آنها را دسته‌بندی کرده‌اید؟ اگر اینگونه بوده در حقیقت شما نیز برای مدیریت پروژه کارهای انجام نشده فردا از WBS کمک گرفته‏ اید .دو نوع ساختار شکست کار برای هر پروژه تعریف می‌نماییم:

محدودیتهای پروژه را بشناسیم

محدودیتهای پروژه را بشناسیم

برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری در زمان حال برای آینده است. هر چه بتوان آینده را دقیق‌تر پیش‌بینی ‌کرد و هر چه بتوان عوامل تاثیرگذار بر کار در آینده را بهتر شناخت و بهتر تحلیل نمود، آنگاه می‌توان انتظار برنامه‌ موثرتر و کاراتری داشت.

ویژگی های اهداف پروژه

ویژگی های اهداف پروژه

هدف‌گذاران پروژه، در تعیین اهداف لازم است شش‌ معیار مهم را در نظر گیرند تا پروژه بتواند تولید ارزش نماید. این شش ویژگی، مختص اهداف پروژه‌ها نبوده و اصول آنها را باید برای کلیه‌ اهداف سازمان رعایت نمود. هدف‌ باید مشخص، قابل ‌دسترسی، دارای بعد زمانی، قابل ‌اندازه‌گیری، دارای مسئول‌ تحویل مشخص و مورد تایید عام افراد پروژه باشد.

چرخه حیات پروژه

چرخه حیات پروژه

چرخه حیات پروژه نمایانگر مراحل اصلی و قدم‌های عمده در اجرای پروژه از شروع تا خاتمه آن می‌باشد و به دو بخش عمده ذیل تفکیک می‌شود:
 

اساسی ترین مشخصه‌های  یک پروژه‌

اساسی ترین مشخصه‌های یک پروژه‌

اجرای پروژه‌ها، انجام آن مجموعه فعالیت های منحصر بفردیست که پیش از این انجام نشده‌اند و این نشانه یکتایی آنها است. پروژه تهیه و تولید یک محصول یا ارائه خدمات، اگرچه ممکن است در یک گروه مشخص (مانند طراحی نرم‌افزار) قرار گیرد، اما یکتا و منحصر بفرد است. پروژه‌ها با متولیان،‌ طراحان، موقعیتهای زمانی، مکانی، مجریان و سایر مشخصه‌های گوناگون و متفاوت از یکدیگر، اجرا می‌شوند لذا حتی وجوه اشتراک پروژه‌ها از برخی جهات و یا حتی همه موارد برشمرده شده نیز می‌تواند یکتایی آنها را منتفی نماید.

عوامل اثرگذار در پیروزی پروژه

عوامل اثرگذار در پیروزی پروژه

پیروزی در پروژه بستگی ‌به برقراری تعادل مناسبی بین سه ‌عامل مهم زمان انجام ‌کار، منابع مورد استفاده و نتایج‌ کار در راستای ارائه‌ سطح‌ مناسبی از خدمت به ‌مشتری دارد. پروژه در خدمت رضایتمندی مشتری است، بنابراین سه ‌عامل مهم موردنظر او باید در نظر گرفته‌شده و تعادل مناسبی بین آنها برقرار شود. 

مراحل انجام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مراحل انجام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مراحل انجام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کدامند؟     

تحلیل پروژه، برآورد مدت، هزینه و منابع اجرایی، زمانبندی پروژه، برنامه‌ریزی منابع و شناخت رابطه زمان-هزینه، تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه و ...

 

  

نمایی از توانمندی های یک مدیر پروژه

نمایی از توانمندی های یک مدیر پروژه

دامنه‌ عملیاتی پروژه‌ها و اعمال مدیریت بر آنها، بازه‌ای وسیع‌تر از محدوده‌ خود پروژه را دربردارد. سازمان اجرای پروژه معمولا به ‌عنوان بخشی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی مطرح ‌است. ساختار سازمان ‌اجرایی پروژها، اغلب متاثر از اقتضا و محدودیت‌های استفاده از منابع ‌کاری در آنها هستند.

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی