تبلیغ 1 اتیه

روشهای انتقال تکنولوژی

روشهای انتقال تکنولوژی

انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است.

 

تکنوپولی

تکنوپولی

واژه تکنوپولی که به‌معنای نظام انحصارگری تکنولوژی می‌باشد از دو کلمه "تکنولوژی" و "مونوپولی" ترکیب شده است. تکنوپولی، فرهنگی است با اوضاع و شرایطی خاص و دارای شاخصه‌ها و خصلت‌های ویژه خود، و در عین حال از روح و روانی معین برخوردار است. از دیدگاه پستمن، دوران تکنوپولی موقعیتی است که فرهنگ جامعه، تسلیم محض تکنولوژی شده است و دیگر توان دفاع از خود را ندارد.

 

جایگاه مدیران ارشد تکنولوژی در سازمان‌ها

جایگاه مدیران ارشد تکنولوژی در سازمان‌ها

امروزه جایگاه تکنولوژی در سازمان‌ها و حتی در رده‌های بالای مدیریتی کشورها به حدی ارتقا یافته است که روسای جمهور نیز برای خود مشاور تکنولوژی انتخاب می‌کنند.

 

مدیریت استراتژی تکنولوژی

مدیریت استراتژی تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی یک مبحث بین‌رشته‌ای است که علوم، مهندسی، و مدیریت را به‌هم پیوند می‌زند. از دیدگاه مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی اصلی‌ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می‌تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه‌ی فکری، استفاده‌ی موثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل موثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود.

 

تکنولوژی فکر

تکنولوژی فکر

تکنولوژی فکر یک سیستم جدید برنامه‌ریزی در ضمیر ناخودآگاه انسان است که از طریق آن تحولی عظیم در نظام فکر، شخصیت، باورها و روحیه‌ی یک انسان ایجاد می‌شود.

نقش تکنولوژی و انتقال آن دراستراتژیهای مدیریتی

نقش تکنولوژی و انتقال آن دراستراتژیهای مدیریتی

مدیریت تکنولوژی تخصصی میان رشته ای است که علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی و دانش و روش های مدیریت را یکپارچه می کند و بر تکنولوژی به عنوان عامل خلق ثروت توجه می شود.

 

تعامل تکنولوژی و بازار

تعامل تکنولوژی و بازار

رویدادهای قرن های نوزدهم و بیستم، شواهد زیادی دال بر ارتباط تنگاتنگ میان علم و تگنولوژی ارائه می دهند.

طبقه بندی تکنولوژی

طبقه بندی تکنولوژی

یک تکنولوژی جدید هر نوع تکنولوژی جدیداً تولید یا اجراشده ای است که اثری بارز و مشخص بر روش تولید کالاها یا ارایه خدمات به وسیله یک شرکت دارد.

عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی

عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی

در سراسر تاریخ انسان، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است.

نقش تکنولوژی در خلق ثروت

نقش تکنولوژی در خلق ثروت

تکنولوژی همیشه نقشی مهم در خلق ثروت برای کشورها و در تاثیرگذاری استانداردها و کیفیت زندگی داشته است.

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی