دریافت خبرنامه و ویژه نامه

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش (به انگلیسی: Value Engineering)، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت‌های یک طرح، (از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره‌برداری) انجام می‌شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم‌ترین روش‌های اقتصادی در عرصه فعالیت‌های مهندسی، شناخته شده‌است.

تاریخچه مهندسی ارزش

تاریخچه مهندسی ارزش

مهندسی ارزش در جهان سابقه‌ای بیش از نیم قرن و در ایران سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد. 

برنامه‌ریزی ارزش

برنامه‌ریزی ارزش

به‌کارگیری متدولوژی مهندسی ارزش در مراحل آغازین برنامه‌ریزی مفهومی یک برنامه یا پروژه، برنامه‌ریزی ارزش نامیده می‌شود

کلیات مهندسی ارزش

کلیات مهندسی ارزش

مهندسی ارزش  روشی سیستماتیک، نظام‌یافته و مبتنی بر خلاقیت  و کارگروهی  برای حل مسأله، کاهش هزینه و بهبود عملکرد  و کیفیت پروژه‌ها، محصولات و فرآیندها است

فرآیند و وجوه مشخصه مهندسی ارزش

فرآیند و وجوه مشخصه مهندسی ارزش

مدیریت ارزش فرایندی سامان یافته و نظام مند برای تصمیم سازی است. این فرایند با تعریف کار کردهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف و تلاش برای تحقق این کارکردها با حداقل هزینه (مصرف منابع) و با شرط حفظ کیفیت کارآیی در پی دستیابی به حداکثر ارزش برای پروژه یا فرایند است. 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی