تبلیغ 1 اتیه

انواع قراردادها و نظریه نمایندگی

انواع قراردادها و نظریه نمایندگی

نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند.

فرضیه های مدیریت سود

فرضیه های مدیریت سود

فرضیه های اصلی مطرح شده: فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود

مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود

یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود.

مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟

مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟

 در این اینجا، تاثیر مدیریت سود بر چهار ویژگی سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‏بینی و هموار بودن، بررسی می‏شود. به طور خاص، فرضیه فرصت‏طلبانه بودن مدیریت سود آزمون می‏شود که بر اساس آن، مدیریت سود، کیفیت سود شرکت‏ها را کاهش می‏دهد.

ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود

ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود

اکثر ادبیات مدیریت سود فرض می کنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد. مثلا در این خصوص مطالعاتی برای بررسی رابطه مدیریت سود با معاملات مالی، مثل عرضه سهام و خرید اهرمی به ثمر رسیده است.

نقش اقلام تعهدی در مدیریت سود

نقش اقلام تعهدی در مدیریت سود

اقلام تعهدی یک اصطلاح کلی است که شامل هر دو اقلام تعهدی و اقلام معوق حسابداری می گردد. در متون تحقیقی مرتبط با این تحقیق، اقلام تعهدی به دو نوع تفکیک شده است: اقلام تعهدی اختیاری (یا غیرعادی) و اقلام تعهدی غیرِاختیاری (یا عادی). اگرچه چنین تمایزی در عمل به راحتی تمایزِ سیاه از سفید نخواهد بود.

مدیریت سود

مدیریت سود

مدیریت سود،(به انگلیسی: Earnings management) در حسابداری، عملی عمدی برای اثر گذاری بر فرایند گزارشگری مالی بخاطر کسب سود شخصی است. مدیریت سود، شامل تغییر گزارش‌های مالی جهت گمراه ساختن سهامداران دربارهٔ عملکرد اساسی سازمان یا تحت تأثیر قرار دادن پیامدهای قراردادی است که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده می‌باشد.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی