تبلیغ 1 اتیه

 

 جملات قابل تأمل آتیه نگر

 

ما خیلی بیشتر از آن چه که لازمه یک زندگی موفق و توأم با رضایت است شنیده ایم و یا از بر هستیم. هر کدام ما مجموعه ای از سخنان پندآمیز و اشعار حکیمانه و سخنان دلنشین بلد هستیم که می توانیم ساعت ها یک مجلس را وعظ کنیم یا کتاب ها بنویسیم. نکته مهم اما این است که وقتی به پای عمل می رسد یک چیزی می لنگد و آن همسو نبودن گفتار و کردار و یا در پاره ای موارد تناقض بین عمل و سخن است.
ما در اینجا جملات قابل تامل را برای شما همراهان تیم قرار دادیم تا با مطالعه آنها بدانیم کجا هستیم و کجا می خواهیم برویم.

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی