تبلیغ 1 اتیه

ابزارهای مدیریتی

در دو دهه اخیر، مدیران شاهد پیدایی ابزارهای مدیریتی مختلفی از مدیریت دانش گرفته تا اتحاد استراتژیک بوده‌اند در واقع مطرح شدن ابزارهای مدیریتی، به دلیل نیاز مدیران به حرکت در بازارهای به شدت رقابتی بوده است. ابزارهای مدیریتی تبدیل به بخش مهمی از زندگی مدیران شده‌اند. مدیران هر روز تلاش می‌کنند تا اقداماتی چون افزایش درآمد، نوآوری، بهبود کیفیت، برنامه‌ریزی برای آینده و مواردی از این قبیل را با استفاده از ابزارهای مدیریتی انجام دهند.

مدیران می‌بایستی بیش از گذشته دانش‌مدار باشند تا بتوانند ابزارهای مدیریتی مختلف را طبقه‌بندی کرده، از میان آن‎ها ابزارهای مناسب را برای شرکت خود برگزینند. فرایند انتخاب ابزارهای مدیریتی به مانند مسائل کسب و کار، امری پیچیده است. از این رو مدیران باید ابزارهایی را انتخاب کنند که در تصمیم‌گیری برای بهبود فرایندها، محصولات و خدمات به آن‎ها کمک کرد و برایشان عملکرد بهتر و سود بیشتر به ارمغان آورد. امیدواریم مطالب سایت راهنمای مفیدی برای شما در انتخاب ابزارمدیریتی مناسب باشد.

 

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی