تبلیغ 1 اتیه

 

 زنگ تفریح و تأمل مدیریت

 

مدیران خوب به وقفه و استراحت میان کار معتقدند و دوست دارند در صورت لزوم و احتیاج، تجدید قوا کنند. از نظر این مدیران، استراحت و گشت‌وگذار در اینترنت برای عوض شدن حال‌وهوایشان بلامانع است. دراین راستا می توانید با داستان ها و طنزهای مدیریتی همراه شوید تا روحیه کاری خود را تقویت نمایید.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی