تبلیغ 1 اتیه

قبل از آن که کودک را کتک بزنید یقین حاصل کنید که خود سبب خطای او نبوده‌اید.

استعداد چیزی است که در جوانی پیدا می‌شود، اگر آن را تربیت کردید و درصدد تقویت آن برآمدید مانند بذری که در مزرعه خوب کاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نکردید مانند تخمی که در زمین شوره‌زار افتاده باشد، از بین می‌رود و محصول نمی‌دهد.

هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.

آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.

هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.

اینکه همه‌ چیز به روال همیشگی پیش می‌رود، خود همان فاجعه است!
(والتر بنیامین)

دانشگاه تمام استعدادهای افراد، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار میکند.
(آنتوان چخوف)

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است
تسلیم‌شدن و بلندنشدن یک انتخاب است.
نگذارید انتخاب‌هایتان اسیر اتفاق‌ها شود..!!!

«اگر نتوانید چیزی را به سادگی توضیح بدهید، به این معنی است که به اندازه کافی درکش نکرده‌اید.»

[حسابداری] یک فن است. همانطور که حقوق یا داروسازی نیز در مفهوم کلی نوعی فن به حساب می آیند. حسابداری همچنین یک علم است همانطور که حقوق، مدیریت دولتی و اقتصاد علم هستند. حسابداری، مثل سایر علوم قادر به دستیابی به اعتبار عینی است.
(اسکات)

« 1 2 3 4 ... 5 46 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی