تبلیغ 1 اتیه

من اگر شصت دقیقه برای حل مسئله ای زمان داشته باشم،پنجاه و پنج دقیقه ی آن را صرف اندیشیدن درباره ی خود مساله و پنج دقیقه را صرف راه حل های آن خواهم کرد. (انیشتین)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت شخصیت شما، میانگین پنج نفر از افرادی است که بیشترین زمان را با آنها سپری می کنید‼️ (جیم ران)

 

 

در زیر خاک به قدر کافی زمان برای خوابیدن داریم، اگر زمان گرانبهاترین چیزهاست، بیهوده صرف کردن آن بدترین کارهاست‼ (بنجامین فرانکلین)

 

 

همواره مهارت هایتان را در زمینه فعالیت های کلیدی زمان خود هماهنگ کنید به یادداشته باشید که هرچند امروز در مهارت خود حرفه ای باشید با گذر زمان مهارت شما کهنه و متروک میشود.

 

 

زمانی که از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت، هیچ وقت به گمان آنکه زمان کافی دارید، ننشینید؛ در عمل خواهید دید که همیشه زمان، کوتاه و ناچیز است. (بنجامین فرانکلین)

 

 

چیزهای مورد علاقه من در زندگی با پول به دست نمی آیند. کاملا واضح است با ارزش ترین منبعی که همه ما داریم،زمان است. (استیو جابز)

 

 

زمان شما محدود است، پس این زمان محدود را با زندگی بر اساس اهداف و دغدغه‌های دیگران هدر ندهید. (استیو جابز)

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی