تبلیغ 1 اتیه
 

تیم متفکران نوین مالی امیدوار است ویژه نامه "سواد مالی و نگرش و ارزش" مفید واقع شده باشد. در ادامه به انتخاب دکمه زیر، به صفحه آزمون الکترونیک اولین ویژه نامه دسترسی خواهید داشت. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    1397/06/21     |     583|    
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی