تبلیغ 1 اتیه

 

دوره آموزشی "ساختار مالی شرکت" سطح یک

 

 

 

 

گام اول: ثبت نام در دوره

 

 

  جهت تکمیل فرم ثبت نام در دوره کلیک کنید

 

 

 

 

 

گام دوم: دسترسی به دوره

 

 

  پس از ثبت نام، می توانید در دوره شرکت نمایید.

 

 

 

 

 

گام سوم: دسترسی به جواب

 

 

  پس از شرکت در دوره و شرکت در آزمون (ها) از مسیر زیر می توانید جوابها را مشاهده کنید.

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی