تبلیغ 1 اتیه

در سال ۱۹۰۰ مدیریت مالی یک رشته علمی شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت های مدیریت مالی همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشتری خواهد بود. تا سال ۱۹۰۰ مدیریت مالی جزئی از اقتصاد کاربردی بود. طی دو دهه ۱۸۹۰ و۱۹۰۰ چندین شرکت بزرگ امریکایی درهم ادغام شدند.

 

۷۸ شرکتی که به دنبال این ادغام ها به وجود آمدند، نیمی از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند. بسیاری از راهکارهای نرم افزاری مدیریت مالی برای تسهیل مسیرهای ممیزی و کنترل های قانونی مالی طراحی شده اند و با بهره گیری از داشبوردهای مدیریتی، سازمان ها را در پیش بینی تاثیر تصمیمات بزرگ در وضعیت مالی سازمان یاری میدهند.

تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارتست از کاربرد اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله. به بیان ساده می توان گفت مدیریت مالی همان اقتصاد کاربردی است. بسیاری از آنچه را که در اقتصاد خرد و کلان می آموزیم، در مطالعه اصول مدیریت مالی به کار می گیریم به طور کلی، می توان عنوان مدیریت مالی را به سه حوزه کلی ولی مرتبط تفکیک کرد:

1-  مدیریت مالی: عبارتست از مدیریت مالی بنگاه های کسب و کار به بیان ساده، عبارتست از تصمیم گیری مالی در داخل واحدهای تجاری. وظیفه مدیر مالی عبارتست از حفظ نقدینگی،استفراض از بانک،تحصیل سایر شرکت ها و و انتشار اوراق قرضه و سهام است.

2- سرمایه گذاری: که با قیمت گذاری اوراق بهادار ورفتار بازارهای مالی سروکار دارد.به عنوان مثال،ممکن است وظیفه یک مدیر سرمایه گذاری، شامل ارزش گذاری سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای یک صندوق بازنشستگی یا ارزیابی عملکرد پرتفوی باشد.

3- موسسات مالی: که به شرکت های مالی نظیر بانک ها مربوط می شود.قطع نظر از حوزه مدیریت مالی که در آن حیطه مشغول فعالیت هستید، از دانش مدیریت مالی مشابهی استفاده خواهید کرد.

 

نقش مدیر مالی

شرکت های سهامی برای ادامه کسب و کار خود نیازمند انواع متنوعی از دارایی های واقعی هستند. بسیاری از این دارایی ها چون کارخانه و ماشین آلات در زمره دارایی های مشهود جای می گیرند. سایر دارایی ها مانند دانش تخصصی و حق الامتیاز نامشهود هستند. باید بابت تمام این دارایی ها وجه پرداخت شود.

شرکت های سهامی برای ادامه کسب و کار خود نیازمند انواع متنوعی از دارایی های واقعی هستند. بسیاری از این دارایی ها چون کارخانه و ماشین آلات در زمره دارایی های مشهود جای می گیرند. سایر دارایی ها مانند دانش تخصصی و حق الامتیاز نامشهود هستند. باید بابت تمام این دارایی ها وجه پرداخت شود.

شرکت های سهامی برای تامین اینوجوه نسبت به فروش ادعاهایی نسبت به این دارایی ها وجریانات نقدی عایده آنها در آینده اقدام می کنند. این ادعاها دارایی مالی خوانده می شود. به عنوان مثال ،وقتی شرکتی از بانک وام می گیرد، بانک از او تعهد مکتوبی مبنی بر بازپرداخت اصل و بهره وام دریافت می دارد. بنابراین، بانک وجوه نقد خود رابا یک دارایی مالی معامله کرده است. دارایی مالی فقط شامل وام بانکی نمی شود بلکه شامل انواع سهام،اوراق قرضه و…..نیز است.

 

راهکارهای مدیریت مالی

راهکارهای مدیریت منابع مالی توانمندی های جامعی به شما میدهند که از تمامی جهات همچون برنامه ریزی مالی، مدیریت، کنترل و تحلیل سازمان شما را بهبود میدهد. راهکارهای مدیریت مالی فرایندهای مالی و حسابداری و فعالیت ای مربوط به بودجه، تخصیص اعتبار، تحلیل گردش مالی، حساب های بانکی دریافت و پرداخت، مدیریت دارایی و مدیریت بهره وری را ساده و خودکار مینمایند. به علاوه به بهبود دسترسی و صحت و به موقع بودن داده ای حیاتی مالی کمک می نماید.

بسیاری از راهکارهای نرم افزاری مدیریت مالی برای تسهیل مسیرهای ممیزی و کنترل های قانونی مالی طراحی شده اند و با بهره گیری از داشبوردهای مدیریتی، سازمان ها را در پیش بینی تاثیر تصمیمات بزرگ در وضعیت مالی سازمان یاری میدهند. اگرچه ماژول ها و زیر ماژول های هر شرکت با دیگری میتواند متفاوت باشد، اما همه آنها قابلیت های زیر را به نحوی ارائه میدهند:

دفتر کل بینشی عمیق و کنترلی جامع روی حساب های دریافت و پرداخت، هزینه های حقوق و دستمزد، سفارشات و دیگر تراکنش های استاندارد فراهم می کند. کارکنان مالی همچنین کارها را با سرعت بیشتری انجام میدهند و دفاتر مختلف از کسب و کارهای مجرا را در یک صورت مالی واحد ترکیب می نمایند.

- ابزارهای کنترل و بودجه بندی که قابلیت حسابداری دقیق و به موقع، حسابداری هزینه، هزینه محصول و مدیریت  و بودجه بندی برای کل سازان و نیز به تفکیک هر دپارتمان را میدهد.

- مدیریت نقدینگی برای کمک به ارزیابی و پیش بینی نیازمندی های نقدی، فرایندها و تراکنش هایی که تاثیر مستقیم روی گردش نقدینگی دارند.

- پیش بینی برای کمک به انتظارات دقیق از سوددهی و ضرر سازمان در آینده،سود سهام ها، گردش نقدینگی و دیگر فاکتورهای مهم مالی.

- مدیریت دارایی های ثابت برای بهینه کردن آن بوسیله آسان سازی روند ارزیابی، مالکیت، عملیات، نگهداری و ارزیابی دارایی های ثابت.

 

منابع:

لینکدین

تابناک

سرمایگان 

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی