تبلیغ 1 اتیه

شیری گرسنه از میان تپه‌ های کوهستان بیرون پرید و گاوی را از پای درآورد، سپس در حالی که شکمی از عزا درمی آورد، هر از گاهی یکبار سرش را بالا می گرفت و مستانه نعره می کشید.

 

صیادی که در آن حوالی در جستجوی شکار بود صدای نعره های مستانه شیر را شنید و پس از ردیابی با گلوله ای آن را از پای درآورد.

نتیجه گیری راهبردی:
هنگامی که مست پیروزی هستیم بهتر است دهانمان را بسته نگه داریم، غرور منجلاب موفقیت است و موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی