تبلیغ 1 اتیه

در سراسر تاریخ انسان، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است.

 

خلاقیت
تکنولوژی عبارت است از بیان و ابراز خلاقیت انسان، مدیریت تکنولوزی شامل تلاشهایی است مستمر در خلق تکنولوژی، طراحی کالاها و خدمات نوین و بازاریابی موفق آنها، خلق و بهره برداری از تکنولوژی مستلزم زنجیره ای است از رویدادها، که با اختراعات شروع می شود و به بازار ختم می شود.


اختراع
وقتی موضوع خلاقیت از زاویه تغییر تکنولوژیک بررسی می شود، دو واژه نزدیک به هم مرتباً استفاده می گردند: «اختراع» و «نوآوری». اختراع عبارت است از یک مفهوم یا خلق یک تکنولوژی نوین، این تکنولوژی نوین می تواند یک کالا ، یک فرایند یا یک سیستم پیش از این شناخته شده باشد.


نوآوری
نوآوری شامل خلق کالا ، خدمت یا فرایندی می باشد که برای سازمان جدید است. نوآوری، معرفی به بازار است، یا با کاربرد آن چیز جدید برای سازمان و یا با بازاریابی و تجاری کردن آن. لازم نیست برای دنیا تازه و جدید باشد، بلکه نوآوری به اولین بار استفاده کردن از یک ایده به وسیله یک سازمان اطلاق می شود، چه آن ایده پیش از اینبه وسیله سازمان های دیگر استفاده شده باشد چه نشده باشد. تکنولوژی یا کالا ضرورتاً نباید نوین و تازه یا خارق العاده باشد. یک نوآوری می تواند تغییری باشد در روش صنعتی که موجب ارتقای بهره وری می شود.


عرضه نوآوری به بازار
فاصله های زمانی زیادی بین مراحل مختلف توالی رویدادهای چرخه نوآوری، یعنی علم، اختراع، نوآوری و بازار وجود دارد. دستکاری و تغییر این حیطه های زمانی، سلاح رقابتی مهم و موثری است. هرچه زودتر یک نوآوری به بازار راه پیدا کند، شرکت زودتر می تواند از مزایای مادی آن بهره مند شود. اما شرکتی که یک نوآوری تکنولوژیک در اختیار دارد ممکن است بخواهد معرفی و عرضه آن را به بازار، به منظور بهره برداری کامل از منافعش، به تاخیر بیندازد یا شتاب بخشد.


انواع نوآوری
نوآوری ها را می توان به دو دسته بنیادی یا انقلابی و تدریجییا تکاملی تقسیم بندی کرد. نوآوری های چشمگیر بنیادی معمولاً بر پایه یک اختراع استوار می باشند. آنها صنایع را تغییر می دهند یا صنایع جدیدی می سازند. آنها تقریباً نادرند و به خصوص بیرون از مرزها و محدوده های شرکت آغاز می گردند و وقتی که درون مرزهای یک شرکت طراحی و ایجاد می شوند، معرف چیزی اند که نه تنها برای سازمان جدید است بلکه از روش های موجود کاملاً متفاوت می باشد. 
نوع دیگر نوآوری، نوآوری تدریجی یا تکاملی است. این دسته از نوآوری ها کوچک اند اما نقش مهمی در بهبود یک کالا، فرایند یا خدمت دارند. آنها تقریبا رایج اند و درون شرکت ها یا یک صنعت خلق می شوند. آنها به شرکت ها کمک می کنند تا جایگاه رقابتی خود را در بازار حفظ کنند.


عامل زمان
یکی از عوامل اصلی در مدیریت مناسب تکنولوژی، خلق و معرفی به موقع به بازار است. زمان بندی معرفی و عرضه تکنولوژی بعدی که عملکرد تکنولوژی موجود را بهبود می بخشد به همان اندازه مهم است. بهبود مستمر کالاها و قابلیت و تولید شرکت برای بقا و موفقیت شرکت ضروری است.


رابطه تکنولوژی -  قیمت
وقتی که ماهیتی چون یک شرکت از یک مزیت تکنولوژیک برخوردار است، آن شرکت می تواند قیمتی به صرفه برای تکنولوژی خود تعیین بزرگی و اندازه این صرفه به ارزش آن تکنولوژی برای مشتریان بستگی دارد. اگر شکاف و فاصله دانش بین شرکت (به عنوان مالک آن تکنولوژی) ومشتری زیاد باشد، مالک تکنولوژی می تواند قیمتی بالا برای آن تعیین کند. اما هر قدر که مشتری از آن تکنولوژی بیشتر استفاده می کند و تجربه اش نسبت به آن بیشتر می شود، این شکاف دانش کوچک تر می شود. ارزش تکنولوژی، به علاوه قیمت تعیین شده کاهش خواهد یافت و سرانجام زایل خواهد شد. اگر این دانش به مشتری ای منتقل شود که می تواند تکنولوژی اولیه را بهبود بخشد، آنگاه وضعیت معکوس و منفی خواهد شد. استراتژی های نشر تکنولوژی و میزان مناسب آن می باید بر اساس میزان انتفاع از مزیت قیمت ناشی از این تفاوت در دانش تعیین گردند. 


رهبران در مقابل پیروان
یک شرکت از حیث نوآوری تکنولوژیک می تواند به شکل یکی از انواع زیر باشد:
•یک رهبر: رهبر، شرکتی است که زودتر از همه یک نوآوری را به بازاز عرضه می کند. 
•یک پیرو: پیرو، شرکتی است که به موقع روی تکنولوژی سرمایه گذاری نمی کند، اما از تاثیر آن بر فعالیت های خود آگاه است. چنین شرکت هایی دقیقا از شرکت رهبر پیروی می کنند. اگر آنها بتوانند روی نقاط قوت خود سرمایه گذاری کنند، می توانند به پای رهبر برسند یا حتی از او جلو بزنند.
•یک عقب مانده: این نوع شرکت می داند که یک تکنولوژی ممکن است مفید و سودآور باشد، اما به ندرت از آن استفاده می کند.


مزایای رهبر بودن در نوآوری
1.مشهور شدن نام
2.جایگاه بازار بهتر
3.شانسی برای تعریف استاندارد صنعت
4.زودتر آغاز نمودن منحنی فراگیری: شرکت های رهبر، زودتر از رقبا منحنی یادگیری را آغاز می کنند. آنها هم چنین دانش ضمنی و مقبولی را خلق می کنند که دستیابی به آن یا انتقال آن به وسیله رقبا بسیار دشوار است.
5.موانع حمایتگر: رهبران می توانند از طریق حق ثبت اختراع و دیگر روش ها از تکنولوژی خود و از ورود رقبا به بازار جلوگیری کنند. آنها هم چنین فرصت بهتری برای بهره برداری از تکنولوژی خود در اختیار دارند.
6. سود زیاد
7.وفاداری مشتریان
8.پاسخ مناسب از طرف دیگران: رهبران امکان بیشتری برای پشتیبانی از طرف دولت، سرمایه گذاران و صنایع علاقمند به نوآوری دارند.


رهبری در نوآوری البته معایبی نیز داردکه عبارت اند از:
1.شرکت رهبر باید هزینه سنگین تحقیقات ، ساخت مدل نمونه ،آزمایش آن و طراحی نهایی را بپردازد.
2.شرکت رهبر باید بتواند رهبری خود را حفظ کند. به روزآوری تکنولوژی ، هزینه هایی رادر پی دارد.
3.سرمایه گذاری اولیه در طراحی، تهیه ابزارلازم و تولید ممکن است موجب دشواری تغییر سلسله اقدامات کنونی شود، اگر رقیب تکنولوژی بهتری را معرفی کند یا طرح قبلی خود رابهبود بخشد.
4.وضعیت بازار تکنولوژی جدید و نحوه برخورد بازار با آن نامشخص و نامعلوم است. پیش بینی تقاضا و تعیین قیمتی مناسب نیز دشوار است.
5.شرکت رهبر، هدف رقابت قرار دارد.

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی