دریافت خبرنامه و ویژه نامه

دلفی نام محل تشکیل جلسات نمایندگان یونان باستان بوده ‌است؛ جایی که مشکلات آتن به رای دانشمندان آن زمان گذاشته ‌می‌شد. روش ‌دلفی، همان اجماع صاحب‌نظران روی مساله‌ای خاص است. از این روش برای دستیابی به بهترین گزینه، هنگامیکه نظر افراد درگیر مهم است یا هرگاه که پیچیدگی‌های مساله به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از روش‌های معمول مساله را حل‌کرد، استفاده ‌می‌شود.

 

روش دلفی چیست؟

اساس روش دلفی بر جمع‌آوری نظرات کلیه‌ کارشناسان کلیدی استوار است؛ در این روش، مدیر یا فرد متولی حل مساله، فرمی تهیه‌کرده و سوال موردنظر را روی آن درج‌ می‌کند و این فرم را برای کلیه‌ افراد مهم ارسال ‌کرده از آنها می‌خواهد در مدت ‌زمان مشخصی سوالات را پاسخ ‌گویند. پس ‌از بازگشت پاسخ ها، مدیر آنها را بررسی و دسته‌بندی‌ می‌کند. او می‌تواند بحث کوچکی روی هر پیشنهاد انجام‌ دهد و تحلیل‌ کند که آیا روش پیشنهادی شدنی هست یا خیر. پس ‌از آن، مدیر برگه‌هایی حاوی فهرست کامل پیشنهادات تهیه و آنها را برای تمام افراد ارسال‌ می‌کند و سپس آنها را در جلسه‌ای حضوری گردهم ‌آورده و مدل‌های پیشنهادی را به‌ بحث می‌گذارد تا در نهایت یکی انتخاب ‌شود. مزیت این روش این است که افراد در هنگام ارائه‌ پیشنهاد تحت‌تاثیر عقاید یکدیگر قرار نمی‌گیرند و تاثیر جمع را احساس ‌نکرده، آزادانه و به دور از تشویش حضور در جمع، نظرات خود را ابراز می‌کنند. نقد گروهی کارشناسان، چه بسا به‌ بهبود برخی پیشنهادها منجر گردد و در نهایت منتج به نتیجه‌ای کارساز شود .
 

 

 

منبع:

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران

 

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی