عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با ساختار مالی (سطح 1)

دوره حسابداری اموال

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - تفکر خلاق

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - حل مسأله

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - یادگیری

آموزش زبان انگلیسی دکترین 1

دوره حسابرسی - آزمون میانترم 97

دوره حسابداری بخش عمومی - استاد دهقانی

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - یادگیری زدایی

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - سواد مالی و مهارت ذهنی

آزمون شماره 2 ویژه نامه کارکنان دولت- یادگیری

دوره حسابداری بخش عمومی - استاد ابوالحسنی

آزمون شماره 1 ویژه نامه کارکنان دولت- نگرش و ارزش و سواد مالی

آموزش حسابداری صنعتی همراه با مدلسازی موضوع به کمک نرم افزاراکسل

حوزه حقوق و دستمزد پیشرفته

خزانه داری (حسابداری وجوه) پیشرفته

حسابداری پیمانکاری پیشرفته

حسابداری پیمانکاری مقدماتی

حسابداری شرکتهای بیمه و مقررات مربوط به آن

آشنایی با انواع بیمه

انگلیسی در سفر ویژه مدیران

راز و رمز چک

برنامه نویسی ajax

توسعه دهنده WEB با PHP

تایپ سریع و ده انگشتی

نصب و پیکربندیAPACHE ,MYSQL ,PHP

برنامه نویسیPHP

کارور پیشرفته اینترنت

طرح مقدماتی صفحات وب

رایانه کار ACDLدرجه 2

رایانه کار ACDLدرجه1

مدیریت سئو

مروری بر پرکاربردترین قوانین دیوان محاسبات

مروری بر پرکاربردترین قوانین تجارت

مروری بر پرکاربردترین قوانین کار و تأمین اجتماعی

مروری بر پرکاربردترین قوانین مالیات بر ارزش افزوده (کارگاه عملی مالیات بر ارزش افزوده)

مروری بر پرکاربردترین قوانین مالیات های مستقیم/آموزش تکالیف مالیاتی

مروری بر پرکاربردترین استانداردهای حسابداری ویژه شرکت های بازرگانی با مثال های عملی

مروری بر پرکاربردترین استانداردهای حسابداری ویژه شرکت های خدماتی با مثال های عملی

مروری بر پرکاربردترین استانداردهای حسابداری ویژه شرکت های تولیدی با مثال های عملی

« 1 2 3 4 5 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی