دوره مبارزه با پولشوئی

عنوان گروه : دوره های ویژه ورود به بازار کار؛ مقدماتی

تعیین سطح حسابداری اموال و داریی ثابت

عنوان گروه : دوره های ویژه ورود به بازار کار؛ مقدماتی

تعیین سطح حسابداری مالی و گزارشگر مالی

عنوان گروه : دوره های ویژه ورود به بازار کار؛ مقدماتی

تعیین سطح حسابداری وجوه و خزانه داری

عنوان گروه : توسعه مهارت های عمومی

حقوق مالی خانواده، راز و رمز چک

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با نکات مهم و پرکاربرد قانون مالیات بر ارزش افزوده

 
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی