تبلیغ 1 اتیه

مشکل‌ترینِ کار تصمیم گیری برای اقدام است، باقی صرفا به سرسختی برمی‌گردد.
(امیلیا ارهارت)

من به ضرورتِ اقدام، معتقدم. دانستن کافی نیست، باید دانسته‌هایمان را به کار ببریم. خواستن کافی نیست، باید کاری انجام بدهیم.
(لئوناردو داوینچی )

یگانه فردی که سرنوشت از شما خواهد ساخت همانی است که خودتان تصمیم می‌گیرید باشید.
(رالف والدو امرسون)

به من نگویید به چه چیزی ارزش می‌دهید، بودجه‌بندی‌تان را به من نشان دهید و من به شما می‌گویم چه چیزی برایتان ارزشمند است
(جو بایدن )

مهم نیست چقدر پول بدست می‌آورید، بلکه مهم این است چقدر از آنرا نگه می‌دارید و برای چند نسل آنرا نگه می‌دارید
(رابرت کیوساکی )

شما باید کنترل پول‌تان را در دست بگیرید وگرنه کمبود پول برای همیشه شما را کنترل خواهد کرد
(دیو رمزی )

من به شانس اعتقاد زیادی دارد و دانسته‌ام هرچقدر بیشتر کار کنم، شانس بیشتری دارم
(توماس جفرسون)

پول یک سرور بسیار بد است ولی خدمتکار عالی است
(پی تی بارنوم)

چند میلیونر می‌شناسید که با پس‌انداز کردن در حساب پس‌انداز میلیونر شده باشند؟ من صحبت دیگری ندارم
(رابرت جی آلن )

اگر امید شما این است با پول به بی‌نیازی برسید، هرگز به بی‌نیازی نخواهید رسید.
تنها از طریق دانش، تجربه و شایستگی است که امنیت یک شخص در دنیا می‌تواند تامین شود
(هنری فورد)

« 1 2 3 4 ... 5 47 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی