تبلیغ 1 اتیه

هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.

اینکه همه‌ چیز به روال همیشگی پیش می‌رود، خود همان فاجعه است!
(والتر بنیامین)

دانشگاه تمام استعدادهای افراد، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار میکند.
(آنتوان چخوف)

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است
تسلیم‌شدن و بلندنشدن یک انتخاب است.
نگذارید انتخاب‌هایتان اسیر اتفاق‌ها شود..!!!

«اگر نتوانید چیزی را به سادگی توضیح بدهید، به این معنی است که به اندازه کافی درکش نکرده‌اید.»

[حسابداری] یک فن است. همانطور که حقوق یا داروسازی نیز در مفهوم کلی نوعی فن به حساب می آیند. حسابداری همچنین یک علم است همانطور که حقوق، مدیریت دولتی و اقتصاد علم هستند. حسابداری، مثل سایر علوم قادر به دستیابی به اعتبار عینی است.
(اسکات)

برای رویاهایت بجنگ چون هیچکس جزخودت این کار را برات انجام نمیده.

دانش هر کس دارایی او نیست بلکه بدهی او نسبت به جامعه است.

حسابداران مغزیک سیستم مالی بوده ومثل زمین استهلاک ناپذیرند.
موفقیت ایشان باارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه شرکت است ولی
ثبتشان نمی کنند.

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.
(روبرت کالیر )

« 1 2 3 4 ... 5 47 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی