تبلیغ 1 اتیه

تفاوت‌ مدیریت منابع انسانی درگذشته و مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟

تفاوت‌ مدیریت منابع انسانی درگذشته و مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟

در سال‌های اخیر، کسب‌وکارهای گوناگون از ابزاری راهبردی با عنوان مدیریت منابع انسانی سبز بهره می‌برند. این راهبرد جدید نیز در راستای رسیدن به مزیت‌های رقابتی پیگیری می‌شود. سیستم‌های مدیریت محیط‌زیست به طراحی و ارائه ساختارهایی می‌پردازند که به‌واسطه‌ی آن‌ها ماحصل کسب‌وکارهای گوناگون کمتر به محیط‌زیست آسیب وارد کنند.

مدیریت سبز همراه با کاهش مصرف برق

مدیریت سبز همراه با کاهش مصرف برق

برای اینکه یک کیلووات برق (معادل مصرف ١٠ لامپ ١٠٠ وات) به مصرف‌کننده برسد به سرمایه‌گذاری سنگینی بالغ‌بر حداقل ١٤٠٠ دلار هست و در صورت مهیا بودن تمام امکانات، حداقل زمان لازم برای ساخت نیروگاه سه سال است ازآنجایی‌که هدف از اجرای طرح مدیریت سبز دستیابی به توسعه پایدار با توجه به کاهش مصرف منابع پایه حیاتی و انرژی هست لذا مستلزم اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مصرف بهینه انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن‌ها (در ساختمان‌ها و وسایط نقلیه) مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه هست.

اقدامات قانونی و کنترلی در مصرف آب

اقدامات قانونی و کنترلی در مصرف آب

برای بهینه‌سازی مصرف آب به طرق زیر می‌توان اقدام نموند: 1- اقدامات قانونی و کنترلی 2- اصلاحات ابزاری (استفاده از انواع تجهیزات و ابزارآلات کاهنده مصرف آب با فناوری نوین) 3- اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی4- اصلاحات رفتار (فرهنگ‌سازی) در این مثال اقدامات قانونی و کنترلی بررسی می‌شود.

اصلاحات رفتاری در مصرف آب

اصلاحات رفتاری در مصرف آب

برای بهینه‌سازی مصرف آب به طرق زیر می‌توان اقدام نموند:1-اقدامات قانونی و کنترلی 2-اصلاحات ابزاری (استفاده از انواع تجهیزات و ابزارآلات کاهنده مصرف آب با فناوری نوین) 3-اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی 4- اصلاحات رفتار (فرهنگ‌سازی) در این مقاله اصلاحات رفتاری بررسی می‌شود.

اصلاحات ابزاری در مصرف آب

اصلاحات ابزاری در مصرف آب

برای بهینه‌سازی مصرف آب به طرق زیر می‌توان اقدام نموند: 1-اقدامات قانونی و کنترلی2- اصلاحات ابزاری (استفاده از انواع تجهیزات و ابزارآلات کاهنده مصرف آب با فناوری نوین) 3-اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی 4-اصلاحات رفتار (فرهنگ‌سازی) در این مقاله اصلاحات ابزاری بررسی می‌شود.

اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی در مصرف آب

اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی در مصرف آب

برای بهینه‌سازی مصرف آب به طرق زیر می‌توان اقدام نموند: 1- اقدامات قانونی و کنترلی 2-  اصلاحات بزاری (استفاده از انواع تجهیزات و ابزارآلات کاهنده مصرف آب با فناوری نوین) 3-  اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی 4-  اصلاحات رفتار (فرهنگ‌سازی) در این مقاله اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی بررسی می‌شود.

اصلاح الگوی مصرف انرژی در ادارات

اصلاح الگوی مصرف انرژی در ادارات

 توجه به عوامل گوناگونی که در میزان مصرف انرژی گرمایشی ساختمان نقش دارند، در ارائه راهکارهای صرفه‌جویی در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، تأثیر فراوانی می‌گذارید. شرایط اقلیمی و آب و هوایی، معماری ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان دستگاه‌های گرمایش، به‌کارگیری تجهیزات با ظرفیت موردنیاز که در میزان بار حرارتی ساختمان مؤثر هستند.

ارکان سه‌گانه توسعه پایدار

ارکان سه‌گانه توسعه پایدار

کشور ما یک کشور درحال‌توسعه است و لازم است با شناخت اصول اساسی توسعه پایدار تلاش شود تا توسعه کشور به نحو پایداری رقم‌زده شود. توسعه پایدار به معنی توسعه و پیشرفت نسل حاضر با حفظ منابع برای توسعه نسل آینده است که این مفهوم توسعه پایدار، از سوی کمیسیون برانتلند سازمان ملل در سال ۱۹۸۷ تعریف شد.

حمل ونقل

حمل ونقل

در حال حاضر به طورعموم پذیرفته شده که گره های ترافیکی هزینه زمانی و مالی دارند، آلودگی ایجاد میکنند و لذت رانندگی را از بین میبرند و به طورفزاینـده ای توافـق عمـوم بـرای تغییـر و ایجـاد رویکـرد جدیدی به سوی مدیرت حمل و نقل وجود دارد. حمل‌و‌نقل، یک رکن اساسی توسعه پایدار و نیازمند توجه بیشتر با در نظر گرفتن اهداف زیست محیطی است.

کیفیت هوا

کیفیت هوا

اجرای طرح مدیریت سبز سبب کاهش آلودگی هوا و استفاده بهینه از انرژی‌های تجدید پذیر و پاک در کشور می‌شود.

دستگاه‌های دولتی از نقش و مسئولیت جدی‌تر و مهم‌تری در کاهش آلودگی هوا برخوردار هستند. دستگاه‌های دولتی می‌توانند از طریق استفاده بهینه و کاهش مصرف منابع انرژی نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا داشته باشند.

« 1 2 3 4 ... 5 31 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی